Thẻ: Những sản phẩm công nghệ được chờ đợi 2017

  • Những sản phẩm công nghệ được chờ đợi 2017

    Ngoài điện thoại, các máy chơi game, hệ điều hành mới cũng là điều người dùng chờ đợi trong năm 2017. Bộ máy chơi game mới của Nintendo với tên gọi Switch sẽ là bước đột phá trong mảng máy chơi game. Tay cầm của Switch có thể dùng độc lập hoặc kết nối với

Gọi Ngay